Заявка за повикване обратно

Правила за резервация:

  • Непостоянни индианци / чуждестранни туристи да произвеждат паспорт и валидна VISA задължително по време на регистрацията.
  • Индийските граждани да носят валидно доказателство за фотодокументи, което да се представят по време на регистрацията.
  • Потвърждението на резервацията подлежи на получаване на авансово плащане в размер на 100% в момента на извършване на резервацията.